top of page
Resmi Olmayan Toplantı

Hizmetlerimiz

real estate law.png

Gayrimenkul İmar ve İnşaat Hukuku

Taşınmaz satışına dair güncel hukuki sorunlar ile  arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin  gerek hazırlanma gerekse uyuşmazlık aşamalarında dava sürecinde hukuki çözümlerin sunulması. İmar mevzuatı ve benzeri Belediyecilik hizmetlerinden kaynaklanan kısıtlamalara dair davaların yürütülmesi ile  kamulaştırma süreci ve  ile kamulaştırmasız el atma davaları ve benzeri davalar.

aile.png

Aile Miras ve Kişiler Hukuku

Nişanlanma sonrası ayrılık veya boşanma sürecinde hukuki menfaat ve hakların korunması ve tazminat nafaka velayet başlıklarında davaların takibi protokol hazırlanması ile  mal rejimleri tercihlerine yönelik kişisel ihtiyaç ve tercihlerin doğrultusunda   evlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve aile hukukundan doğan davaların yürütülmesi .Miras hukukunda mirasçılık  belgesi alınması ile başlayan mirasın paylaştırılması ortaklığın giderilmesi başlığından denkleştirme ve iptal davaları ile vasiyet hazırlanması ve miras paylaşımına dair protokollerin hazırlanması. 

ticaret şirketler sözleşmeler.png

Ticaret Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku

Şirket ve kuruluşlarınıza hukuki danışmanlık destek ve uzlaşma sürecinde eşlik etmek ve ticari davalarınızda deneyimimiz ile sizlere rehberlik etmek . Şirketinizin  iş ve işlemlerde hukuki süreci baştan sona yürütmek.                                                                     

gümrük vergi.png

Gümrük Vergi ve İdare Mevzuatı

Kamu idarelerine karşı idari iş ve işlemlerle ilgili başvurma ve devamında iptal davaları ve tam yargı davaları çerçevesinde  hukuki yararınızın savunulması.Konusu vergi ve benzeri idari yaptırımlara karşı itiraz ve iptal ve dava yollarına başvurmak.

sigorta tazminat.png

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Kişilerarası fiiller ve trafik kazaları kapsamında sigorta hukuku bağlantılı zararın belirlenmesi değerlendirilmesi hesaplamalar  ve tahsili ile fiili zararın maddi manevi tazmini ve  kişilik haklarının korunması çerçevesinde tazminat taleplerinizin hukuki zeminde gerek dava gerek uzlaşma yöntemiyle çözüm üretilmesi.

iş ve sosyal güvenlik.png

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hayatının getirdiği güncel sorunlar veya çözüm gerektiren durumlarda gerek işveren gerek çalışan olarak haklarınızın korunması sözleşmelerinizin düzenlenmesi haksız işten çıkarma ve fazla çalışma ücreti ve benzeri işçilik alacakları ile işçinin hakları  gerekse çalışma şartları ve etik kurallar çerçevesinde işverene karşı sorumluluklar dahilinde işveren haklarının gözetilerek dava sürecinin takibi.

tüketici hukuku.png

Tüketici Hukuku

Tüketicinin korunması üst  başlığında;

  • Taksitle satış sözleşmeleri

  • Tüketici kredisi sözleşmeleri

  • Konut finansmanı sözleşmeleri

  • Mesafeli sözleşmeler 

  • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

  • Paket tur sözleşmeleri

  • Abonelik sözleşmeleri gibi bir çok taraflardan birinin tüketici vasfına sahip olduğu sorunlarda hukuki olarak haklarınızın gerek dava gerekse diğer hukuki beyanlarla  çözümlenmesi

bottom of page